Data-analyse

Gasmetingen

Publicaties

Biont Research

Biont Research ondersteunt instituten, universiteiten en bedrijven bij het vertalen van onderzoeksresultaten naar heldere conclusies. Wij maken van complexe data een inzichtelijke analyse. Schaalbaar, reproduceerbaar en statistisch verantwoord met een aantrekkelijke visualisatie. 

We verzorgen de presentatie voor intern gebruik, online, of in een wetenschappelijke publicatie. We houden hierbij rekening met uw wensen en doelgroep.

Biont Research werkt samen met een groot aantal partners in binnen- en buitenland. Opdrachtgevers zijn onder andere: Universiteit Utrecht, NIOO, Louis Bolk Instituut, Farm Gas Live, CLM, Monteny Milieuadvies.

Biont Analytics

Biont Research ontwikkelt een gas-analyser om de productie van broeikasgassen eenvoudig te volgen. Deze respirometer is modulair en kan de CO2, CH4, N2O en O2-uitwisseling gedurende langere tijd meten. Doordat de meting slechts vijf minuten duurt, kunnen er meerdere monsters tegelijkertijd worden gevolgd.

Neem contact op