Data-analyse

Biont Research ondersteunt instituten, universiteiten en bedrijven bij het vertalen van onderzoeksresultaten naar heldere conclusies. Wij maken van complexe data een inzichtelijke analyse. Schaalbaar, reproduceerbaar en statistisch verantwoord met een aantrekkelijke visualisatie. 

We verzorgen de presentatie voor intern gebruik, online, of in een wetenschappelijke publicatie. We houden hierbij rekening met uw wensen en doelgroep.

Biont Research werkt samen met een groot aantal partners in binnen- en buitenland. Opdrachtgevers zijn onder andere: Universiteit Utrecht, NIOO, Louis Bolk Instituut, Farm Gas Live, CLM, Monteny Milieuadvies.

Projecten

Theezakjes index

Met de theezakjes-index kan het vastleggen en weer vrijkomen van koolstof op zeer eenvoudige wijze in kaart worden gebracht.

Biont Research stond aan de wieg van deze unieke methode die al in meer dan 40 landen is toegepast.

Farm Gas Live

Continu meten van ammonia en methaanproductie in de stal . Biont Research werkt samen met andere partijen aan deze innovatieve methode om emissies uit de veehouderijen te meten en te begrijpen hoe deze kunnen worden verminderd.

Klei op Veen

Kan bodemdaling worden verminderd door het opbrengen van klei? Samen met de Universiteit Utrecht en het Louis Bolk Instituut onderzoekt Biont Research mogelijkheden om de bodemdaling in de veenweiden te beperken.